me want: (raw wood heel Miriam van Weeghel for Janneke Verhoeven)Inspiration Board


Ms. van Weeghel hard at work.
After checking out my tweets one evening I came across Miriam’s work for Janneke Verhoeven and contacted her to get information about herself and the inspiration behind her designs. Ms. van Weeghel attended the High School of Art in Arnhem, Netherlands and during this time had an internship with shoe designer Hester Vlamings. Miriam’s creations were also on display for Frans Molenaar and Elsien Gringhuis’s fashion shows. The name of Janneke’s collection is “A Collusion of Angles” and this is due to the fact that she found inspiration in the geometric forms of the tangram puzzle and integrated structures. The heels were developed by wooden structures inspired by the Kapla Principle and van Weeghel focused on construction, shape, monumental forms and negative space. Miriam wanted to create a heel that was just as strong as the collection and in my opinion she did just that.

Na het controleren van mijn tweets op een avond kwam ik in het werk Miriam voor Janneke Verhoeven en contact met haar op om informatie te krijgen over zichzelf en de inspiratie achter haar ontwerpen. Mevrouw Van Weeghel studeerde aan de Hoge School voor de Kunsten in Arnhem, Nederland en gedurende deze tijd had een stage met schoen ontwerper Hester Vlamings. Miriam’s creaties zijn ook op elkaar voor Frans Molenaar en Elsien Gringhuis’s modeshows. De naam van de collectie Janneke is “een heimelijke van Angles” en dit is te wijten aan het feit dat de inspiratie die zij vinden in de geometrische vormen van het tangram puzzel en geïntegreerde structuren. De hielen zijn ontwikkeld door middel van houten structuren geïnspireerd door de Kapla Principe en Van Weeghel gericht op de bouw, de vorm, monumentale vormen en de negatieve ruimte. Miriam wilde een hiel die net zo sterk als het verzamelen en naar mijn mening deed ze precies dat te creëren.

Pictures: Bob van Rooijen
Clothes: Janneke Verhoeven
Makeup: Yokaw @ Angelique Hoorn
Model: Michelle @ Models in Company